Poskytujeme vysoce kvalitní překlady a korektury překladů. Spolupracujeme s kvalifikovanými překladateli, již se specializují na všeobecné i odborné překlady. Zajišťujeme širokou škálu překladů z různých typů oborů. Soustředíme se především na anglický a německý jazyk, ale v případě potřeby zajišťujeme i překlady jiných jazyků (např. francouzština, ruština, lotyština).  Provádíme také překlady a korektury webových stránek.

Nabízíme odborné překlady z následujících oborů:

  • ekonomie
  • právo
  • finančnictví/bankovnictví
  • pivovarnictví
  • geografie
  • IT
  • překlady technických manuálů a návodů
  • překlady a korektury webových stránek aj.