TYPY KURZŮ

1. FIREMNÍ KURZY

2. JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

3. ČJ PRO CIZINCE

4. PRVNÍ POMOC A NEODKLADNÁ RESUSCITACE

5. PŘÍPRAVA K MATURITĚ &CERTIFIKÁTŮM Z ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA

6. KONVERZAČNÍ SOBOTA

1. Firemní kurzy

V této oblasti poskytujeme komplexní služby, což pro Vás znamená zajištění jazykového vzdělání bez starostí a ztráty času. Na základě vašich požadavků a potřeb Vám navrhneme optimální formu studia „ušitou přímo na míru“ Vašim představám.

Naši spolupráci zahajujeme ukázkovou hodinou ZDARMA.

Na základě vstupních testů provádíme rozřazení studentů do skupin a stanovujeme rozvrh.

Výukové materiály jsou zajištěny.

Během studia jsou studenti pravidelně testováni, díky čemuž je možné objektivně hodnotit jejich jazykový pokrok.

Vedeme precizní evidenci docházky studentů do výuky.

Průběžně provádíme kontrolu kvality a efektivity výuky.

Ke standardu firemních kurzů patří

Lektor vyučuje v prostorách studenta (pro studenta časově úsporné), méně často přichází studenti do učebny (pro studenta „více klidu“ při studiu, možnost využití více výukových materiálů, např. videonahrávek).

Studium řídí český lektor nebo rodilý mluvčí, případně oba kombinovaně.

Kurzy probíhají na základě vašich požadavků ráno, během dne nebo večer.

Množství odučených hodin týdně záleží na Vašich časových možnostech.

Studium se může zaměřovat na obecný nebo obchodní jazyk.

Dle zájmu organizujeme v rámci firemních kurzů také intenzivní víkendové kurzy.

Pro firmy poskytujeme v oblasti výuky následující služby:

 • Firemní kurzy (individuální a skupinové)
 • Kurzy specializované (obchodní AJ/NJ atp.)
 • Intenzivní kurzy (různé varianty: výuka, výuka kombinovaná s kurzy sportovními či s kurzy první pomoci)
 • Přípravné kurzy na Cambridgeské zkoušky (PET, KET, FCE, CAE, CPE)
 • Příprava na zkoušky IELTS
 • Přípravné kurzy na mezinárodní německé zkoušky (Goethe-Zertifikat)
 • Individuální kurzy pro jednotlivce (po domluvě max. 2 studenti)
 • Skupinové kurzy pro maximálně 6 studentů

Doba trvání výuky

 • U firemních kurzů probíhá výuka běžně od pondělí do pátku od 7:00 – 18:30 (časy lze upravit dle individuálních potřeb studentů)
 • Výuka veřejných kurzů probíhá obvykle v odpoledních hodinách, a to z důvodu časové vytíženosti studentů (po 16:00)
 • Skupinové, individuální a konverzační kurzy jsou rozděleny do dvou pololetí – 1. pololetí trvá od září do ledna a 2. pololetí od ledna do června, existuje ovšem možnost celoroční výuky, tj. i v období letních prázdnin
 • Intenzivní kurzy – nárazové kurzy, které se vytvářejí dle potřeb studentů – kurzy mohou být  tematicky zaměřené (konverzační, všeobecné – většinou 1x měsíčně s časovou dotací 4 x 45 minut)

2. Jazykové kurzy pro veřejnost

V oblasti jazykových kurzů pro veřejnost poskytujeme komplexní služby, jak je tomu i u firemních jazykových kurzů.

Jazykové kurzy pro veřejnost probíhají v prostorách naší učebny.

Naši spolupráci zahajujeme ukázkovou hodinou ZDARMA.

Na základě vstupních testů provádíme rozřazení studentů do skupin, stanovujeme rozvrh.

Vypracujeme učební plány a zajistíme výukové materiály.

Během studia jsou studenti v průběhu roku testováni, díky čemuž je možné objektivně hodnotit jejich jazykový pokrok.

Vedeme evidenci docházky studentů do výuky.

Průběžně provádíme kontrolu kvality a efektivity výuky.

3. ČJ pro cizince

Poskytujeme kurzy výuky českého jazyka pro cizince. Výuku provádí lektorka s certifikací MŠMT. Kurz bude sestaven na míru dle individuálních požadavků a potřeb klienta.

Nabízíme následující kurzy:

Individuální (pro děti i dospělé)

Skupinové (pro děti i dospělé)

4. První pomoc a neodkladná resuscitace

Cíl kurzu/školení

Hlavním cílem kurzu je seznámit zaměstnance (absolventy) s tím, jak:

 • poskytnout první pomoc při záchraně lidského života
 • se zachovat v kritických situacích
 • správně postupovat v případě pracovního úrazu nebo jiných změnách zdravotního stavu

Kurz obsahuje cíle a priority první pomoci – zástava krvácení, postup při zástavě krevního oběhu, správný postup při resuscitaci apod. Součástí kurzu první pomoci jsou taktéž simulace reálných situacích při záchraně lidského života. Důraz je kladen na osobní přístup a srozumitelní vysvětlení. Veškeré úkony si účastníci kurzu vyzkouší prakticky.

Časový harmonogram

Časová dotace kurzu je stanovena na 4 hodiny (2hodiny teoretická část + 2 hodiny praktická část)

Studijní materiály

Pro účely kurzu obdrží každý účastník podkladový text

Lektorské obsazení

Školení zajišťuje Mgr. Stanislav Oplt, Dis. zdravotnický záchranář působící 15 let na Zdravotnické záchranné službě zemním středisku záchranné služby Ústeckého kraje

Cena

Cena kurzu: 1400 Kč/hodina

Obsah kurzu

 • Jednotlivý postup při poskytování první pomoci, legislativa
 • Zásady bezpečnosti
 • Orientace v závažnosti stavu pacienta
 • Neodkladná resuscitace (teorie + práce)
 • Krvácení (typy krvácení, možnosti zastavení krvácení)
 • Úrazy (zejména pracovní, popáleniny, …)
 • Různé typy poranění
 • Náhlé stavy vzniklé v souvislosti se základním onemocněním (infarkt myokardu, epileptický záchvat, …)
 • Specifická rizika spojená s danou profesí
 • Součástí kurzu je také závěrečné přezkoušení skládající se z písemného testu a praktické zkoušky

Pro objednávku školení, ppř. další informace nám prosím napište

5. Příprava k maturitě & certifikátům z anglického a německého jazyka

Připravíme Vás k maturitě nebo Vám pomůžeme s přípravou na složení certifikátu v anglickém nebo německém jazyce.

Ať už se chystáte na svůj první certifikát jako mírně pokročilý (A2) nebo již míříte výš (C1), například z důvodů studijních nebo pracovních pobytů v zahraničí, rádi Vám s přípravou pomůžeme 🙂

6. Konverzační sobota

Pravidelné konverzační kurzy – první a třetí sobota v měsíci

Počínaje 17.11. od 8:30 do 11:45

První sobota v měsíci bude vždy určena pro začátečníky a třetí sobota pro studenty pokročilé.

Diskutovat budeme o všem možném, na různá témata a budete mít také prostor určit si témata, která Vás zajímají.

Cena za osobu 550,- (v ceně je zahrnuto 2 x 90 minut výuky, pracovní materiály a malé občerstvení)

Jak vypadá anglická konverzační sobota:

8:30 – 10:00 První konverzační blok

10:00 – 10:15 Přestávka s malým občerstvením

10:15 – 11:45 Druhý konverzační blok

Počet lidí ve skupině: 3 – 5 studentů